PREFECTORIAL BOARD 2018-19

HEAD BOY HEAD GIRL VICE HEAD BOY VICE HEAD GIRL
PRANAV MATHUR DEVYANI KACCHAWAHA ESHAAN DUTTA RISHIKA BHALLA
ACADEMIC SECRETARY CULTURAL SECRETARY SPORTS CAPTAIN SPORTS VICE CAPTAIN
NIKHIL BADLANI ARCHA P BANSAL SHYAMJEE NAAMDHARI SARTHAK GOYAL
BOARDING HOUSE PREFECT (BOYS) BOARDING HOUSE PREFECT (BOYS)
MOHAK SINGH SHEETAL CHAUDHARY
HOUSE CAPTAIN VICE CAPTAIN HOUSE CAPTAIN VICE CAPTAIN HOUSE CAPTAIN VICE CAPTAIN HOUSE CAPTAIN VICE CAPTAIN
NUGSHI VIDHI PESWANI ADESH VINDHYA SHUBHANG ANUSHKA SHREANSH SIMMER
UJJWAL KRITIKA ESHAAN DEEPIKA ABHYUDAYA ANUSHA DUSHYANT BHAVISHA
PREFECT (MIDDLE WING) PREFECT (MIDDLE WING) PREFECT (MIDDLE WING) PREFECT (MIDDLE WING) PREFECT (MIDDLE WING) PREFECT (MIDDLE WING) PREFECT (MIDDLE WING) PREFECT (MIDDLE WING)
TRISHA ANSHDEEP IKJYOT KAUR DHRUV VIJ AYAAN MATHUR ANJANA SHEIKH PRABHAV GOYAL SHRISHTI RAJ
PREFECT (JUNIOR WING) PREFECT (JUNIOR WING) PREFECT (JUNIOR WING) PREFECT (JUNIOR WING) PREFECT (JUNIOR WING) PREFECT (JUNIOR WING) PREFECT (JUNIOR WING) PREFECT (JUNIOR WING)
GANISTH SINGH JIYA SHARMA RAKSHIT SHARMA NITYA GUPTA YUVRAJ SINGH SAHIBA KRIPLANI YUVRAJ VAISHNAV GARGI BADLANI